Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani

Kuhusu Kitengo

Kitengo hiki kinawajibika  na shughuli za kupanga, kuratibu na kutekeleza shughuli zinazohusiana na ukaguzi wa mahesabu, uchambuzi na uhakiki wa shughuli za Tume kulingana na miongozo mbalimbali ya ukaguzi wa ndani; uhakiki wa mifumo kulingana na udhibiti wa vihatarishi; kuandaa taarifa za ukaguzi wa ndani na kuwasilisha kwa Mkurugenzi Mkuu, Kamati ya Ukaguzi na idara/vitengo husika vilivyokaguliwa; kufanya ukaguzi maalum; kufuatilia utekelezaji wa ushauri wa taarifa za ukaguzi; kuandaa mpango kazi wa mwaka wa ukaguzi wa ndani pamoja na kushauri kuhusu matumizi bora ya rasilimali za Tume.

Habari na matukio ya Kitengo

Hakuna Matokeo Iliyopatikana

Ukurasa uliouomba haukuweza kupatikana. Jaribu kusafisha utafutaji wako, au tumia urambazaji hapo juu ili kupata chapisho.